Stappenplan Euro budgetbeheer & bewindvoering - Euro Budgetbeheer & Bewindvoering

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Werkwijze divers
Stappenplan

 1. Intakegesprek Na de doorverwijzing door gemeente of instantie volgt een intakegesprek met de mogelijke cliënt. Dit gesprek, dat ongeveer een uur duurt, is gratis en vrijblijvend. Hierin wordt wederzijds kennis gemaakt. Vaak wordt dit intakegesprek bijgewoond door een derde persoon, zoals de hulpverlener vanuit maatschappelijk werk of een contactpersoon van MEE of Gemeente.

 2. Cliënt en budgetbeheerder beslissen onafhankelijk van elkaar over vervolgtraject. Op basis van het intakegesprek beoordeelt de cliënt of hij vertrouwen heeft in de samenwerking. Ook Euro budgetbeheer & bewindvoering maakt op basis van de opgedane indruk een afweging wat betreft de samenwerkingsmogelijkheden.

 3. Sluiten overeenkomst Zoals gebruikelijk in geval van budgetbeheer, wordt tussen budgetbeheerder en cliënt een overeenkomst gesloten. Er is sprake van een driejarige overeenkomst, deze kan ook voor een kortere periode afgesloten worden, doch minimaal voor één jaar.

 4. Werkwijze: budgetbeheer op basis van directe contacten met de cliënten. Gesprekken vinden bij de cliënt in de thuissituatie plaats.
  1. Het persoonlijke contact beperkt zich niet tot de kennismaking. Ook in de loop van het traject is er regelmatig persoonlijk contact. Carien Flokstra realiseert zich dat ze voor een arbeidsintensieve werkwijze heeft gekozen. Dat is echter wel een bewuste keuze om de gewenste kwaliteit te kunnen bereiken.
  2. Vanaf het sluiten van de overeenkomst ontvangen de cliënten (meestal) wekelijks een vast bedrag en verplichten zich om geen nieuwe schulden te maken.
  3. Wanneer nodig, verzorgt de budgetbeheerder de correspondentie voor haar cliënt.
  4. De budgetbeheerder beschikt over een machtiging waarmee de budgetbeheerrekening via telebankieren wordt beheerd. Alle cliënten hebben twee bankrekeningen; Er word één van de twee gekoppeld aan Euro budgetbeheer & bewindvoering, een zakelijk telebankieren pakket bij de Rabobank; op de andere rekening wordt het zgn. leefgeld gestort. Deze laatste kan een bankrekening zijn bij elke willekeurige bank. (Meestal is dit een al bestaande rekening van cliënt.) De bankafschriften van alle rekeningen worden naar het correspondentieadres verzonden van Euro budgetbeheer & bewindvoering zodat een goed beheer mogelijk is en er adequaat kan worden ingespeeld op situaties.

 5. Kosten budgetbeheer. De kosten zijn altijd 5% van het netto maandinkomen, ongeacht of deze al dan niet door de gemeente worden vergoed. Meestal kan er een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstandsregeling van de Gemeente, de aanvraag hiervoor kan Euro budgetbeheer & bewindvoering ook verzorgen. Er is echter wel een minimum bijdrage van € 66,55 p.m. excl. BTW en administratiekosten.
 
Euro budgetbeheer & bewindvoering
Euro budgetbeheer & bewindvoering
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu