Samenwerking met cliënten - Euro Budgetbeheer & Bewindvoering

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Samenwerking met cliënten

Wanneer je langdurig in een schuldenpositie zit, schaadt dit het persoonlijk vertrouwen dat het ooit nog goed komt. Dat haalt bij betrokkenen de motivatie weg om zich in te zetten voor het eigen belang. Het bieden van ondersteuning in een dergelijke situatie mag de eigenwaarde zeker niet verder ondermijnen. Integendeel. Euro budgetbeheer & bewindvoering helpt, stuurt en ondersteunt in breed opzicht. Carien vertelt: “Wanneer iemand met aanmaningen en deurwaarders overspoeld wordt, ga ik er soms dwars voor staan. Ik verstrek mijn cliënten bijvoorbeeld een brief voor de schuldeisers. Deze worden hierin doorverwezen naar de budgetbeheerder, Euro budgetbeheer & bewindvoering. Ook ga ik er vòòr staan wanneer mensen – bij wijze van spreken - al tien keer bij instanties weggestuurd zijn. Dan help ik om de nodige duidelijkheid te creëren. Hiervoor maak ik gebruik van de kanalen die ik ken en de kennis die ik heb, waaronder mijn inzicht in de diverse gemeentelijke en rijksregelingen. Dit alles ten behoeve van mijn cliënten.

Door schulden en een problematische situatie, ontstaat schaamte. Hierdoor wordt een cliënt timide of lamgeslagen en is zelf op den duur niet meer in staat om de beschikbare financiële kanalen aan te boren. Euro budgetbeheer & bewindvoering denkt creatief mee om bestaande mogelijkheden ten gunste van de cliënt te vinden en te benutten.

Vanzelfsprekend kent het contact tussen cliënt en budgetbeheerder een hoge mate van vertrouwelijkheid en integriteit. Bij de ondersteuning is het ontstaan van een zekere vertrouwensband wezenlijk. Zonder wederzijds vertrouwen kan er niet samengewerkt worden. Dit vertrouwen moet er zijn om tot een zinvolle werkrelatie te kunnen komen. Voorts is kennis van de persoonlijke omstandigheden en leefomgeving voor een goede beoordeling van de situatie en inschatting van de mogelijkheden van de individuele cliënt van belang.

Voor goed budgetbeheer is het belangrijk om inzage te krijgen in de manier waarop de schuldensituatie is ontstaan. Ook wanneer een gokverslaving of koopverslaving ten grondslag ligt aan de problematiek, ontstaat hiermee geen veroordeling. Wél moet de cliënt bereid zijn om aan de oorzaak van het eigenlijke probleem te werken.

De hulpverlening van Euro budgetbeheer & bewindvoering is individueel bepaald en persoonlijk. Wat voor de één geldt, hoeft voor een ander niet te gelden.

Samenwerking met andere bewindvoerderskantoren.

Wanneer je een klein kantoor hebt zoals het onze, is samenwerking met andere bewindvoerders belangrijk. Zo kunnen wij klanten aan elkaar doorverwijzen, bij problemen in de communicatie met cliënten uitwisselen, elkaar met kennis en ervaring ondersteunen en elkaar vervangen bij ziekte en/of vakantie.
Door in grote lijnen hetzelfde beleid te voeren, en door hetzelfde softwarepakket te gebruiken en regelmatig overleg te voeren, en zaken op elkaar af te stemmen, is voor de cliënt gegarandeerd dat zijn of haar belangen steeds optimaal behartigd kunnen worden en blijven.
Doordat bewindvoerderskantoren zoals het onze, zijn aangesloten bij de BPBI, is kwaliteit grotendeels gegarandeerd en weet u dat wij voldoen aan eisen die u aan een kantoor mag stellen.

Aarzel dus niet en vraag altijd naar dit lidmaatschap!

Binnenkort willen wij een stichting oprichten, Stichting Euro Beheer, die zich wil gaan bezighouden met het organiseren van budgetteringscursussen, cursussen omgaan met weinig geld, voorlichting aan derden, zoals voorlichting aan scholen, instellingen en niet in de laatste plaats het toezicht houden op werkwijze van de bij de Stichting aangesloten kantoren en de gezamenlijke uitvoering van het klachtenreglement BPBI. Ook wil de Stichting een vraagbaak zijn voor deskundigen; wij hebben allemaal wel eens een notaris, advocaat, of een andere deskundige nodig. Het is fijn om dan de ervaringen van elkaar te delen om zo de juiste keus van de deskundigheid te vinden. ”Je hoeft niet alles te weten, als je maar weet waar je het kunt vinden”. Wanneer deze Stichting het levenslicht ziet, zullen wij hier van berichten.
 
Euro budgetbeheer & bewindvoering
Euro budgetbeheer & bewindvoering
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu