Formulieren Euro budgetbeheer & bewindvoering - Euro Budgetbeheer & Bewindvoering

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Formulieren

Uw beslagvrije voet
De beslaglegger heeft informatie nodig om dat maandbedrag te berekenen. Zonder die informatie krijgt u vaak een lager bedrag dan waar u recht op heeft. Lever alle informatie aan. Dat kan u geld schelen!
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Intakeformulier Euro budgetbeheer & bewindvoering
Intakeformulier Euro budgetbeheer & bewindvoering
Dit formulier vult u zo volledig mogelijk in en stuurt u nà uw aanmelding naar ons kantooradres.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk, meestal binnen 1 week,
contact met u op voor het maken van een afspraak.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Regels & afspraken rondom onze dienstverlening
Regels & afspraken rondom onze dienstverlening
Je komt nu onder bewind of budgetbeheer. Om zo goed mogelijk met jou samen te kunnen werken om jouw financiele situatie weer gezond te maken hebben wij een aantal regels en afspraken opgesteld.
Dit formulier kun je vast downloaden en invullen en zullen wij met je doornemen bij ons eerste bezoek.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Samenvatting regels & afspraken
Samenvatting regels & afspraken
Dit formulier bevat een samenvatting van al onze regels en afspraken.
Dit formulier kun je downloaden en bewaren bij jouw eigen administratie.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap
Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap
Dit verzoek moet u invullen om het verzoek aan de rechtbank te kunnen sturen, per persoon 1 formulier of, indien u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, 1 formulier voor beiden.
Voor onder curatele stelling is een ander formulier nodig.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Verklaring ethische gedragsregels (bij Bewind)
Verklaring ethische gedragsregels (bij Bewind)
Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met de regels welke noodzakelijk zijn om het bewind vloeiend te laten verlopen en dat u kennis heeft van de informatie die Eurobudgetbeheer & bewindvoering aan u heeft verstrekt.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Akkoordverklaring partner/kinderen/ouders
Dit is een verklaring die u moet laten ondertekenen door uw ouders/meerderjarige kinderen of zus – broers.
Per persoon 1 formulier uitprinten invullen en bij de aanvraag bijvoegen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Geneeskundige verklaring
Geneeskundige verklaring
Omdat de kantonrechter moet beslissen over het instellen van beschermingsbewind, mentorschap of curatele, wil hij zoveel mogelijk deskundig advies inwinnen.
Daarvoor kan het mee sturen van een geneeskundige verklaring, bij de aanvraag een vereiste zijn. U kunt dit formulier laten invullen door arts, psycholoog, therapeut enz.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
faillissement
Faillissement
Dit formulier op de website www.rechtspraak.nl helpt u met het opstellen van een faillissementsaanvraag voor uzelf of het bedrijf waarvan u een vertegenwoordiger bent.
Met dit formulier kunt u geen faillissement aanvragen voor andere bedrijven waarbij u schuldeiser bent. Meer uitleg staat op de website waar u het formulier aantreft.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Klachtenreglement
Klachtenreglement
Voor klachten die niet oplosbaar zijn in een gesprek kennen de BPBI leden een klachten procedure.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aanvraag Uittreksel Rechtbank
Als iemand wil weten of een persoon onder bewind is gesteld, dan wel onder curatele staat, kan hij/zij daartoe een verzoek indienen bij de rechtbank.
Daarvoor kun je deze link gebruiken.
Dit geldt alleen voor bewinden vanaf 1-1-2014
 
Euro budgetbeheer & bewindvoering
Euro budgetbeheer & bewindvoering
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu