Voor een aantal mensen is budgetbeheer onvoldoende garantie om uit de financiële zorgen te komen. - Euro Budgetbeheer & Bewindvoering

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Home divers
Bewindvoering

Voor een aantal mensen is budgetbeheer onvoldoende garantie om uit de financiële zorgen te komen. Deze groep kan al dan niet op eigen verzoek aan de kantonrechter verzoeken om een bewindvoerder.
Carien Flokstra, stelt zich beschikbaar als bewindvoerder.

Wat is bewind?

Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.
Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen.
Soms kan er met een bewind over bijvoorbeeld het huis worden volstaan.

Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene niet meer zelfstandig daarover beslissen.
Hij mag bijvoorbeeld het huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder.
De bewindvoerder beslist daarover, zolang dat gaat, in overleg met de betrokkene.
De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen.

Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

(bron: informatieblad "Curatele, bewind en mentorschap", een uitgave van het Ministerie van Veiligheid en Justitie)
 

 
Euro budgetbeheer & bewindvoering
Euro budgetbeheer & bewindvoering
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu